Thursday, April 19, 2007

Vårt svenska språk

Only in Swedish... Fick en fråga av en kollega: Varför heter det att man "ligger i lumpen", "sitter i fängelse" och "går i skolan"? Nästan Anders och Måns-kvalitet på den. Men hur kommer det sig? Ligga i lumpen; motiverat med allitteration... Sitta i fängelse; man kommer ingen vart? Sitt still! Går i skolan; det går framåt? Err.. Hm..

No comments: