Thursday, April 19, 2007

Asking for a day off?

Hittade en lapp på jobbet som förklarar varför man inte kan få ledigt om man ber om det...
Vet du vad du egentligen begär? Året har 365 dagar, men du arbetar ju inte varje dag. Under årets 52 veckor har du ledigt 2 dagar varje vecka. Då återstår 261 dagar. Du är ledig 16 timmar varje dag, det blir sammanlagt 170 dagar. Då återstår 91 dagar som du kan arbeta. Varje dag tar du lunch 1 timme, det blir sammanlagt 48 dagar. Nu återstår 43 dagar. Du behöver inte arbeta 6 röda dagar under året. Det blir 37 dagar kvar. Varje dag tar du kafferast 10 minuter, det blir totalt 11 dagar. Kvar finns 26 arbetsdagar. Sedan har du 25 dagars semester. Då återstår bara en dag. Och den förstår du väl att du inte kan få ledigt.
Which (loosely) translates into: I found a note at work why I can't have the day off. (Notice that this is is with Swedish vacation, 5 weeks each year).
Do you even know what you're asking? Each year has 365 days, but you're not working all of them. For each of the year's 52 weeks, you've got 2 free days, leaving 261 days. Being free 16 hours a day adds up to 170 days. 91 days left to work. Add up 1 hour lunch each day, that's 48 days. 43 days remains to work. You don't have to work the 6 holiday-days, 37 days remains. 10 minutes coffee break each day adds up to 11 days. Left is 26 days to work. Then you have 25 days vacation. Only one single day to work. Now you must understand you can't get that day off?
I don't really get the numbers to add up, but hey! :D

No comments: